Vastaamme yhteydenottoosi vuorokauden sisällä

Ker­ro meil­le ra­ken­nus- tai re­mont­ti­tar­pees­ta­si, ja lu­paam­me pa­la­ta asiaan yh­den vuo­rokau­den si­säl­lä. Tar­joam­me re­mont­ti­koh­tee­see­si mak­sut­to­man ar­vioin­ti­käyn­nin, jon­ka jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si kai­ken kat­ta­van pa­ket­ti­hin­nan työs­tä ja tar­vit­ta­vis­ta ma­te­riaa­leis­ta. Näin saat he­ti tie­tää pro­jek­tin ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ja väl­tyt yl­lät­tä­vil­tä li­sä­ku­luil­ta!